Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังวัดไทรง... (21 ม.ค. 2563)  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กไหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยหลังวัดไทรงา... (13 ม.ค. 2563)  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยแจ่มจ... (13 ม.ค. 2563)  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 63 (07 ม.ค. 2563)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา การตรวจงาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยต... (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจ... (24 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจ... (08 ต.ค. 2562)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (04 มิ.ย. 2562)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม... (31 พ.ค. 2562)
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่าองร้องเรียน/ร้องทุกข์ (08 เม.ย. 2562)
ประกาศ การใช้คู่มือปฎิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (01 เม.ย. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฎิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (01 เม.ย. 2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมิน... (04 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พศ.2561-... (04 ธ.ค. 2561)
เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 (05 พ.ย. 2561)
เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันต... (05 พ.ย. 2561)
ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ต.ค. 2561)
โครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (11 มิ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง ต.หน... (17 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอรัป... (09 ธ.ค. 2562)  

โครงการถนนสวย ด้วยมือเรา ... (08 ต.ค. 2562)  

สานสัมพันธ์พบปะผู้ปกครอง ... (21 พ.ค. 2562)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (16 พ.ค. 2562)

"ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยม... (08 พ.ค. 2562)

"ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชา... (07 พ.ค. 2562)

โครงการจิตอาสา “เราทำความ... (07 พ.ค. 2562)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (02 พ.ค. 2562)

โครงการผู้ก่อการดี ประจำป... (29 เม.ย. 2562)

" กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิท... (29 เม.ย. 2562)

"ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒน... (23 เม.ย. 2562)

" โครงการป้องกันและลดอุบั... (19 เม.ย. 2562)

" โครงการจัดงานประเพณีวัน... (17 เม.ย. 2562)

" ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญน... (10 เม.ย. 2562)

" ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและพ... (09 เม.ย. 2562)

" โครงการพัฒนาศักยภาพองค์... (05 เม.ย. 2562)

โครงการจิตอาสา "เราทำความ... (01 เม.ย. 2562)

" คัดเลือกเด็กนักเรียนที่... (20 มี.ค. 2562)

" โครงการควบคุมไฟป่าและรั... (15 ก.พ. 2562)

โครงการ อปพร. รุ่นที่ 1-2... (09 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะ... (02 ธ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างดำเนินการตามโครงการก่อ... (04 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเ... (01 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเ... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกฝายห้วยทุ่... (10 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเ... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาทรง แชมเปญ) ห... (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเ... (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (บล็อกคอนเวิร์ส) ซอย 6 บ้านละเ... (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกฝายห้วยทุ่งคล้อง หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กอง... (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเ... (26 มิ.ย. 2562)
ราคากลางโครงการขุดลอกฝายห้วยทุ่งคล้อง หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบลหนองพลับ อำเ... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 มิ.ย. 2562)
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาทรงแชมเปญ)... (13 มิ.ย. 2562)
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 5 บ้านมะค... (12 มิ.ย. 2562)
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (บล็อกคอนเวิร์ส) ซอย 6 บ้านละเมาะ (หมู่ที่ 8)... (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้ออาหารเสริม... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้ออาหารเสริม... (21 พ.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th