Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พศ.2561-... (04 ธ.ค. 2561)  
เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 (05 พ.ย. 2561)  
เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันต... (05 พ.ย. 2561)  
ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ต.ค. 2561)
โครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (11 มิ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง ต.หน... (17 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิลโครงการผู้ก่อการดี (อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเ... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหาร โครงการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ในงาน พระราชพิธีถวา... (20 ต.ค. 2560)
เอกสารสมัครสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (22 มี.ค. 2560)
เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการที่เป็นอ... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศองต์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการท... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ... (31 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (25 ธ.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ แระชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 13... (14 ส.ค. 2558)
การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการจัดทำแผนงาน โครงการและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี... (08 ก.ค. 2558)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประัจำปี (08 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (16 พ.ค. 2562)  

"ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยม... (08 พ.ค. 2562)  

"ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชา... (07 พ.ค. 2562)  

โครงการจิตอาสา “เราทำความ... (07 พ.ค. 2562)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (02 พ.ค. 2562)

โครงการผู้ก่อการดี ประจำป... (29 เม.ย. 2562)

" กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิท... (29 เม.ย. 2562)

"ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒน... (23 เม.ย. 2562)

" โครงการป้องกันและลดอุบั... (19 เม.ย. 2562)

" โครงการจัดงานประเพณีวัน... (17 เม.ย. 2562)

" ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญน... (10 เม.ย. 2562)

" ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและพ... (09 เม.ย. 2562)

" โครงการพัฒนาศักยภาพองค์... (05 เม.ย. 2562)

โครงการจิตอาสา "เราทำความ... (01 เม.ย. 2562)

" คัดเลือกเด็กนักเรียนที่... (20 มี.ค. 2562)

" โครงการควบคุมไฟป่าและรั... (15 ก.พ. 2562)

โครงการ อปพร. รุ่นที่ 1-2... (09 ก.ค. 2561)

โครงการจัดงานประเพณีท้องถ... (13 เม.ย. 2561)

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค... (02 เม.ย. 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (14 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะเคียน-คอกช้าง ห... (18 มี.ค. 2562)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะเคียน-คอกช้าง หมู่ที่ 7 บ้า... (15 มี.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ซอย 8 บ้านหนองกระทุ่ม (หมู... (25 ก.พ. 2562)  
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ซอย 8 บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ที่ 6) ตำบลหนอ... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก-ทุ่งมะขามโก... (18 ก.พ. 2562)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก-ทุ่งมะขามโกร๋น หมู่ที่ 9 บ... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหน... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหน... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหน... (07 ม.ค. 2562)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัว... (04 ม.ค. 2562)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัว... (04 ม.ค. 2562)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัว... (04 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนายผ่อน กลิ่นรัน หมู่ที่ 9 บ้า... (07 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านวไลย ตำบลหนองพล... (07 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน ซอยเจ็ดโปร่ง 2 หมู่ที่ 1 บ้านวไลย ตำบลห... (07 ธ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนายผ่อน กลิ่นรัน หมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา ... (06 ธ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านวไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ... (06 ธ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ซอยเจ็ดโปร่ง 2 หมู่ที่ 1 บ้านวไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหั... (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) (30 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th