Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
รายงานการประชุม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (04 มิ.ย. 2562)  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม... (31 พ.ค. 2562)  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมิน... (04 ธ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พศ.2561-... (04 ธ.ค. 2561)
เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 (05 พ.ย. 2561)
เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันต... (05 พ.ย. 2561)
ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ต.ค. 2561)
โครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (11 มิ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง ต.หน... (17 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่... (15 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิลโครงการผู้ก่อการดี (อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเ... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ด... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหาร โครงการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ในงาน พระราชพิธีถวา... (20 ต.ค. 2560)
เอกสารสมัครสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (22 มี.ค. 2560)
เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการที่เป็นอ... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศองต์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการท... (07 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สานสัมพันธ์พบปะผู้ปกครอง ... (21 พ.ค. 2562)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (16 พ.ค. 2562)  

"ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยม... (08 พ.ค. 2562)  

"ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชา... (07 พ.ค. 2562)

โครงการจิตอาสา “เราทำความ... (07 พ.ค. 2562)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (02 พ.ค. 2562)

โครงการผู้ก่อการดี ประจำป... (29 เม.ย. 2562)

" กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิท... (29 เม.ย. 2562)

"ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒน... (23 เม.ย. 2562)

" โครงการป้องกันและลดอุบั... (19 เม.ย. 2562)

" โครงการจัดงานประเพณีวัน... (17 เม.ย. 2562)

" ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญน... (10 เม.ย. 2562)

" ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและพ... (09 เม.ย. 2562)

" โครงการพัฒนาศักยภาพองค์... (05 เม.ย. 2562)

โครงการจิตอาสา "เราทำความ... (01 เม.ย. 2562)

" คัดเลือกเด็กนักเรียนที่... (20 มี.ค. 2562)

" โครงการควบคุมไฟป่าและรั... (15 ก.พ. 2562)

โครงการ อปพร. รุ่นที่ 1-2... (09 ก.ค. 2561)

โครงการจัดงานประเพณีท้องถ... (13 เม.ย. 2561)

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค... (02 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกฝายห้วยทุ่... (10 ก.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาทรง แชมเปญ) ห... (28 มิ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (บล็อกคอนเวิร์ส) ซอย 6 บ้านละเ... (27 มิ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกฝายห้วยทุ่งคล้อง หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กอง... (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจ... (26 มิ.ย. 2562)
ราคากลางโครงการขุดลอกฝายห้วยทุ่งคล้อง หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบลหนองพลับ อำเ... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 มิ.ย. 2562)
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาทรงแชมเปญ)... (13 มิ.ย. 2562)
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 5 บ้านมะค... (12 มิ.ย. 2562)
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (บล็อกคอนเวิร์ส) ซอย 6 บ้านละเมาะ (หมู่ที่ 8)... (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้ออาหารเสริม... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้ออาหารเสริม... (21 พ.ค. 2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (14 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจ... (10 พ.ค. 2562)
ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกร... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะเคียน-คอกช้าง ห... (18 มี.ค. 2562)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะเคียน-คอกช้าง หมู่ที่ 7 บ้า... (15 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ซอย 8 บ้านหนองกระทุ่ม (หมู... (25 ก.พ. 2562)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ซอย 8 บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ที่ 6) ตำบลหนอ... (25 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th