Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง ต.หน... (17 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม... (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิลโครงการผู้ก่อการดี (อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเ... (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหาร โครงการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ในงาน พระราชพิธีถวา... (20 ต.ค. 2560)
เอกสารสมัครสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (22 มี.ค. 2560)
เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการที่เป็นอ... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศองต์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการท... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ... (31 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (25 ธ.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ แระชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 13... (14 ส.ค. 2558)
การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการจัดทำแผนงาน โครงการและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี... (08 ก.ค. 2558)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประัจำปี (08 ก.ค. 2558)
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ด้วย อบต.หนองพลับมีความประ... (25 พ.ค. 2558)
ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2557 (19 ก.ย. 2557)
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอง... (19 ก.ย. 2557)
โรค มือ เท้า ปากเปื่อย (15 ก.ค. 2557)
โรคไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ (15 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีท้องถ... (13 เม.ย. 2561)  

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค... (02 เม.ย. 2561)  

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (14 ก.พ. 2561)  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งช... (13 ม.ค. 2561)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (20 พ.ย. 2560)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (06 มี.ค. 2560)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (27 ก.พ. 2560)

(14 ม.ค. 2559)

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ... (14 ม.ค. 2559)

วันที่ 2 ของการออกรณรงค์โ... (12 ม.ค. 2559)

อบต.หนองพลับ จัดโครงการฯแ... (12 ม.ค. 2559)

ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สู... (06 ม.ค. 2559)

อบต.หนองพลับร่วมกับอำเภอเ... (06 ม.ค. 2559)

ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพ... (21 ธ.ค. 2558)

ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพ... (21 ธ.ค. 2558)

สำนักงานอัยการคุ้มครองและ... (26 พ.ย. 2558)

สำนักงานอัยการคุ้มครองและ... (26 พ.ย. 2558)

(10 พ.ย. 2558)

อบต.หนองพลับและสาธารณสุขอ... (10 พ.ย. 2558)

ท่านนายกฯพร้อมพนักงานและพ... (27 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญยิ่ง หมู่ 10 ... (10 ก.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งแฝก-หนองคู่ หมู่ ... (10 ก.ค. 2561)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายทุ่งแฝก-หนองคู่ หมู่ที่ 1 บ้านวไลย ตำบลหนอง... (21 มิ.ย. 2561)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยเจริญยิ่ง หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลหนองพล... (21 มิ.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (23 พ.ค. 2561)
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (11 พ.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (11 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล ซอย 4 หมู่ที่ 6 (08 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการย้ายหอถัง บริเวณ สายคอกช้าง-หนองโพ หมู่ที่ 9 (08 พ.ค. 2561)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (07 พ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการย้ายหอถัง บริเวณ สายคอกช้าง-หนองโพ หมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา ตำ... (03 พ.ค. 2561)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองพลับ อำเ... (26 เม.ย. 2561)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (05 เม.ย. 2561)
ราคากลางจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กระดาษอัจฉริยะ) (16 มี.ค. 2561)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (08 มี.ค. 2561)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กระดาษอัจฉริยะ) (วิธีเฉพาะเจาะจง) (06 มี.ค. 2561)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชั้นวางรองเท้า) (19 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดวางแก้วน้ำแบบแขวนผนัง) (19 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3290-9669  โทรสาร : 0-3290-9670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th