Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

สถานศึกษา
     โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
          1. โรงเรียนวไลย หมู่ที่ 1
          2. โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 3
          3. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6
          4. โรงเรียนบ้านละเมาะ หมู่ที่ 8
          5. โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา หมู่ที่ 9
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จำนวน 1 แห่ง
          ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1

การสาธารณสุข
     สถานีบริการด้านสุขภาพที่ใกล้เคียง 2 แห่ง คือ
          สถานีอนามัยบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 3
          สถานีอนามัยบ้านหนองพลับ หมู่ที่ 2 (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ)
     ประชาชนมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะแล้ว  95%


สถาบันทางศาสนา
ประเภท จำนวน ชื่อ สถานที่ตั้ง
1.วัด2. สำนักสงฆ์ 
8 แห่ง4 แห่ง 
1. วัดหนองพลับ (อยู่ในเขตเทศบาลหนองพลับ)
2. วัดหนองยายอ่วม (อยู่ในเขตเทศบาลหนองพลับ)
3. วัดห้วยไทรงาม
4. วัดหนองกระทุ่ม
5. วัดเนินตะเคียน
6. วัดป่าบ้านวไลย
7. วัดทุ่งแฝก
8. วัดละเมาะ
1. สำนักสงฆ์ห้วยแร่
2. สำนักสงฆ์ต้นมะม่วง
3. สำนักสงฆ์พระธาตุดอยทับช้าง
4. สำนักสงฆ์ถ้ำลับแล
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 6


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3290-9669  โทรสาร : 0-3290-9670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th