Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ถนนลาดยาง จำนวน 10 เส้นทาง
          1. ถนนลาดยางจากหัวหินไปถึงป่าละอูมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านทุกวัน ระยะทางจาก หัวหิน – ป่าละอู 65 กิโลเมตร
          2. ถนนหนองพลับ – ยางชุม ระยะทาง  24  กิโลเมตร
          3. ถนนหนองพลับ – ห้วยไทรงาม – คอกช้างพัฒนา ระยะทาง 8.250 กิโลเมตร
               ถนนคอนกรีตสายเนินดินดำ 500 เมตร จำนวน 1 สายทาง อยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา
               ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลูกรัง ซึ่งคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวก สภาพพื้นผิวของถนนไม่เรียบและบางสายเป็นทางผ่านของน้ำในช่วงฤดูฝนจะเกิดการพังทลายอยู่เสมอ มีจำนวน 114 เส้นทาง

การโทรคมนาคม
     พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  ได้รับการขยายเขตการติดต่อสื่อสารจากองค์การโทรศัพท์แล้ว แต่ยังไม่ครอบทุกหมู่บ้าน
     ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสาร (ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ)

การใช้ไฟฟ้า
     จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีประมาณ 1,359 ครัวเรือน และไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 233 ครัวเรือน
     พื้นที่ไฟฟ้าขยายเขตไม่ถึง และใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 189 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     มีลำห้วย 4 แห่ง
          1. ห้วยสองกลอน
          2. ห้วยไทรงาม
          3. ห้วยตาคต
          4. ห้วยถ้ำดิน

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
     เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับมีป่าไม้ และภูเขาเป็นจำนวนมาก
     มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าสนใจ คือ ถ้ำไก่หล่น หมู่ที่ 6, ถ้ำลับแล หมู่ที่ 6 และถ้ำดาว หมูที่ 2 นอกจาก 3 ถ้ำนี้แล้วยังมีถ้ำอีกหลายแห่งในเขตตำบลที่มี ความสวยงาม ไม่แพ้กันแต่การเดินทางเข้าไปถึงถ้ำลำบาก และปากถ้ำอยู่ในระดับสูงกว่าพื้นดินมาก จึงไม่สะดวกในการท่องเที่ยว

มวลชนจัดตั้ง
ศูนย์เยาวชนตำบล
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ลูกเสือชาวบ้าน
ไทยอาสาป้องกันชาติ
กองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสับปะรด
กลุ่มอาชีพ
1 ศูนย์
9 กลุ่ม
2 กลุ่ม
3 กลุ่ม
2 รุ่น
1 รุ่น
1 รุ่น
1 กลุ่ม
9 กลุ่ม
9 กลุ่ม
สมาชิก 60 คน
สมาชิก 250 คน
สมาชิก 60 คน
สมาชิก 97 คน
สมาชิก 210 คน
สมาชิก 30 คน
สมาชิก 40 คน
สมาชิก 106 คน
สมาชิก 471 คน
สมาชิก 466 คน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th