Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับได้ให้ความเห็นชอบ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ส.ค. 2561 และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอหัวหินแล้วนั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

 
ข้อบัญญัติปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับได้ให้ความเห็นชอบ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562  และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอหัวหินแล้วนั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th