Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มี.ค. 2560 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เอกสารสมัครสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
31 ต.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
25 ธ.ค. 2558 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
14 ส.ค. 2558 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ แระชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2558
08 ก.ค. 2558 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประัจำปี
08 ก.ค. 2558 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการจัดทำแผนงาน โครงการและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีั
25 พ.ค. 2558 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ด้วย อบต.หนองพลับมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ หมู่ที่ 1 บ้านวไลยปริมาตรถมดิน ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่ว
19 ก.ย. 2557 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
19 ก.ย. 2557 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2557
15 ก.ค. 2557 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โรคไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3290-9669  โทรสาร : 0-3290-9670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th