Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบเลือกสรรได้ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
22 ก.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ
15 ก.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09 ก.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศ ศพด.อบต.หนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเมนูอาหารตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางของ ศพด. อบต.หนองพลับ ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
01 ก.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
26 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
26 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เสนอราคาพร้อมรายการอาหารกลางวันตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
26 พ.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th