Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
26 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เสนอราคาพร้อมรายการอาหารกลางวันตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
26 พ.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
29 เม.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01 เม.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วยนตำบลหนองพลับ เรื่อง ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
03 มี.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม
03 มี.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ แจ้งเตือน นายจ้างและสถานประกอบการเร่งดำเนินการต่อใบอนุยาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้เสร็จทุกขั้นตอนภายใน 31 มีนาคม 2563 นี้
21 ม.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังวัดไทรงาม ม.3 บ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยแจ่มจันทร์ ม.3 บ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th