Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 พ.ย. 2562
ถึง
04 พ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2562
ถึง
31 ส.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
10 ก.ค. 2562
ถึง
10 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกฝายห้วยทุ่งคล้อง หมู่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง
01 ก.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
28 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาทรง แชมเปญ) หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง
27 มิ.ย. 2562
ถึง
27 มิ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. 2562
ถึง
27 มิ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกฝายห้วยทุ่งคล้อง หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง
27 มิ.ย. 2562
ถึง
27 มิ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (บล็อกคอนเวิร์ส) ซอย 6 บ้านละเมาะ (หมู่ที่ 8)
27 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. 2562
ถึง
26 มิ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th