Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 พ.ค. 2560
ถึง
05 พ.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
26 เม.ย. 2560
ถึง
26 เม.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่5
26 เม.ย. 2560
ถึง
26 เม.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่5
26 เม.ย. 2560
ถึง
26 เม.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่5
05 มี.ค. 2560
ถึง
28 มี.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกช้าง-หนองโพ หมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 ก.พ. 2560
ถึง
16 ก.พ. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาบริเวณกลางหมู่บ้าน (หน้าบ้านน้าล้อม) หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
15 มิ.ย. 2559
ถึง
15 มิ.ย. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
02 พ.ค. 2559
ถึง
02 พ.ค. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพลับ หมู่ที่ 1 บ้านวไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
18 เม.ย. 2559
ถึง
18 เม.ย. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
03 มี.ค. 2559
ถึง
03 มี.ค. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา ซอยสรพงษ์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3290-9669  โทรสาร : 0-3290-9670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th