Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ย. 2560
ถึง
27 ก.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขต อบต.หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
22 ส.ค. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22 ส.ค. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18 ส.ค. 2560
ถึง
18 ส.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่่ซอง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
18 ส.ค. 2560
ถึง
18 ส.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
31 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บริเวณเกาะยายฉิม หมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
31 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
13 ก.ค. 2560
ถึง
13 ก.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ หมู่ที่ 1 บ้านวไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
05 พ.ค. 2560
ถึง
05 พ.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิธีตกลงราคา)
26 เม.ย. 2560
ถึง
26 เม.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สิน หมู่ที่5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3290-9669  โทรสาร : 0-3290-9670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th