Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
รายงานการประชุม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 พ.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ สานสัมพันธ์พบปะผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพลับ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

16 พ.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

08 พ.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ "ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล"

07 พ.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

07 พ.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ "ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒"

02 พ.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 บ้านวไลย และ หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง)

29 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ " กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ"

29 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โครงการผู้ก่อการดี ประจำปี ๒๕๖๒ (อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ครูผู้ช่วยวิทยากร(ครู ข)"

23 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ "ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต" ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

19 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ " โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ "

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th