Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ส.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ครั้งที่ 5 โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10 ก.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 ก.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โครงการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

05 ม.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โครงการส่งเสริมคุณธนรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

30 ส.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โครงการพระราชดำริ (กิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

15 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

19 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ " โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ "

17 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ " โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ "

10 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ " ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษก "

09 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ " ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก "

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th