Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ค. 2561
ถึง
07 พ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันที่7 พ.ค. 2561
13 พ.ย. 2558
ถึง
13 พ.ย. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 1
29 มิ.ย. 2558
ถึง
29 มิ.ย. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาฯองค์การบริหสนส่วนตำบลหนองพลับ
27 มิ.ย. 2558
ถึง
27 มิ.ย. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง พ.ศ.๒๕๖๑)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
30 เม.ย. 2558
ถึง
30 เม.ย. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
12 ก.พ. 2558
ถึง
15 ก.พ. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1และ2
14 พ.ย. 2557
ถึง
14 พ.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
29 ก.ย. 2557
ถึง
29 ต.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
15 ส.ค. 2557
ถึง
15 ส.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
13 ส.ค. 2557
ถึง
13 เม.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th