Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2562 ครั้งที่ 1
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 ครั้งที่ 1
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 ครั้งที่ 2
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศกำหนดระยะเวลาการแปรญัติ ร่างข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยวิสามัญ สมัย 2
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2562 ครั้งที่ 1
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2562 ครั้งที่ 2
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปี พ.ศ. 2560
22 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2560 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th