Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
08 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พ.ศ. 2562
08 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ พ.ศ. 2562
08 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
08 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 -2564
08 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
05 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
01 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
24 ม.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2/2561
15 ม.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ มาตรการ "เผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th