Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
" คัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และครอบครัวมีฐานะยากจน "
Responsive image
                นางสาวเพ็ญพักตร์   คุ้มภัย  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับพร้อมคณะครู ๕ โรงเรียน ประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และครอบครัวมีฐานะยากจน  ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำหนดจัดงาน  “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสาวอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒”  
                เมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ. หมู่  ๙ บ้านคอกช้างพัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนผลปรากฏว่าเด็กหญิงฐิติกาญจน์   โต๊เอี่ยม อายุ ๙  ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๒  หมู่ที่  ๙  ต.หนองพลับ  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ได้รับรางวัลทุนการศึกษาทุนละ ๕,๐๐๐ บาท  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                
                                    
         
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th