Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
" โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ "
Responsive image
            นายกิตติชัย  ศรีทองช่วย  ปลัดอำเภอหัวหิน  นายชัยณรงค์   นามนาเมือง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ   นางสาวเพ็ญพักตร์  คุ้มภัย  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ   นางสาวนิติยา  วันคล้าย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   ข้าราชการ   พนักงานและลูกจ้าง  ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๖๒  ในวันเสาร์ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๒  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย  เพื่อให้ประชาชนในส่วนของตำบลหนองพลับมีโอกาสแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ  โดยให้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง  การประกวดรำวง  การประกวดแต่งกายกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  การสรงน้ำพระ  และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
         
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th