Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดป่าบ้านวไลย
Responsive image
วัดป่าบ้านวไลย

    
วัดป่าบ้านวไลย ตั้งอยู่ที่บ้านวไลย หมู่ที่1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
     วัดป่าบ้านวไลย ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 โดยมีหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม เป็นผู้นำในการก่อสร้างและมีโยมแคล้ว โยมแฉ่ง มีนาม เป็นผู้ถวายที่ดิน ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้ศรัทธาเลื่อมใสเป็นผู้อยู่และสนับสนุนจนถึงปัจจุบันนี้ ภายหลังได้ทำเรื่องขอเป็นวัดกับทางราชการ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง
วัดป่าบ้านวไลย ตั้งอยู่ที่บ้านวไลย หมู่ที่1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ.2532-พ.ศ.2536 ในพรรษาต่อๆมา หลวงปู่จะปรารภกับพระ-เณรอยู่เสมอว่า “คนเราเกิด   แก่ เจ็บ ตาย นี้เป็นของธรรมดาแล้ว เราก็ไม่กลัว ไม่ดิ้นรน” และท่านได้สั่งเสียไว้ล่วงหน้าว่า “เมื่อผมตายแล้ว ไม่ต้องฉีดยาศพ ไม่ต้องเผา ให้เก็บศพไว้ที่เขาวัดป่าวิทยาลัยแห่งนี้ โดยสร้างเจดีย์เก็บไว้” จึงได้เริ่มสร้างเจดีย์เก็บสรีระและบริขารรูปทรง 9 เหลี่ยม ขึ้นมาและสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2534 โดยใช้ชื่อว่า “อนุสรณ์สถานสุธฺมโม”
 
 
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3290-9669  โทรสาร : 0-3290-9670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th