Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสุทธิกานต์ พุ่มจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุชาดา ศรีเพชรภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางฐิวรรณดี วงศาวณิชย์กิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
Responsive image
ว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
Responsive image
ว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
Responsive image
นางสาวสุชาดา พงษ์ลี้รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
น.ส.กาญจนา กุลสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
Responsive image
นายอนุลักษณ์ ยอดทอง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
นายเอกชัย แซ่เจียม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นาย วิชาญ พงษ์ลี้รัตน์
พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
Responsive image
ว่าง
ยาม
Responsive image
นางดวงตา จันทร์กรุง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชุมสาย วงษ์ทองแท้
คนงานทั่วไป
Responsive image
ว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสุชาติ ไกรสิน
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายณัฐวุฒิ ตุ้มเงิน
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายสมเกียรติ เอี่ยมสำอางค์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายชีวิต มะเลียบ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3290-9669  โทรสาร : 0-3290-9670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th